O nádobě zvané gaiwan

V Číně se pro přípravu čaje velmi často používá namísto konvičky nádoba zvaná gaiwan [盖碗] nebo kantonsky zhong. Bývá vyroben z nejrůznějších materiál jako je porcelán, sklo nebo z yixingské hlíny [宜興紫砂]. Dříve se nejčastěji používal na přípravu zeleného čaje, který se zalévá chladnější vodou a tak není nádoba při uchopení tolik rozpálená. Gaiwan se skládá ze tří částí: pokličky, misky a talířku.

Poklička gai [盖] je menší než ústí misky, ale větší než tělo. Tím krásně zapadne do misky bez propadnutí na její dno. Při pití čaje se poklička mírně nakloní (jako např. při slévání vody z brambor), čím je umožněno usrkávání čaje bez úniku čajových lístků. Též slouží k setření pěny vznikající na hladině. Pokud je poklička přiklopena, dochází k rychlejšímu louhování čaje. Při odstranění pokličky dochází k rychlejšímu ochlazování nálevu na přijatelnou teplotu.

Miska wan [碗] je hlavní část pro louhování čaje. Její horní část je rozšířena, takže ji může uživatel uchopit bez strachu z popálení rukou od horkého nápoje. V jižních oblastech Číny je gaiwan nazýván gaibei [盖杯]. Bei znamená šálek a je odvozen od způsobu používání. Zde jej používají spíše pro pití nápojů než pro louhování čaje.

Talířek tuo [托] slouží k pevnému uchycení misky na stole a umožňuje zachycení uniklého čaje z misky, aby se nerozlila po stole. Ve střední části je opatřen prohlubní, do které přesně zapadá dno misky a tím dojde k jejímu pevnému uchycení. Na spodní straně je opatřen kruhovým výstupkem, který zajišťuje stabilitu celé sestavy položené na stole. 

Gaiwan ztělesňuje čínskou filozofickou myšlenku o životě člověka mezi nebesy a zemí: „Nebe ochraňuje, země zaopatřuje a muž živí.“, též nazývaný jako Tři zázračné nádoby. Poklička znázorňuje nebesa a talířek pevnou půdu – zemi. Mezi pokličkou a talířkem se nachází miska, která je ztotožněna s mužem živícím rodinu.

Postřehy z čínských čajoven

V čínských čajovnách je zvykem, že pokud je gaiwan prázdný, položí host pokličku na stůl, což je signál pro obsluhu k dolití horké vody. Pokud si potřebuje host odskočit, položí pokličku na židli, čímž dá najevo svůj návrat.

Historie

Před dynastií Ming (1368 – 1644) se běžně čaj pil z nádoby, ve které se připravoval. Nádoba se nazývala chawan [茶碗; čajová miska] a musela být tak velká, aby se do ní vešlo veškeré náčiní k přípravě čaje a zároveň dostatečně malá, aby se z ní dalo pohodlně pít. V této nádobě se povětšinou připravoval práškový čaj, který je dnes známý z Japonska jako čaj matcha.

Během panování dynastie Ming došlo k inovaci čajového obřadu a zmenšení nádoby na přípravu čaje. Tím vznikl dnes hojně používaný gaiwan. Za vlády poslední dynastie Qing (1644 - 1912) byl uznán gaiwan jako oficiální císařská nádoba k přípravě čaje. Následně se rozšířil i mezi běžné obyvatelstvo a v čajovnách se čaj podával už jen v gaiwanech.

Objev talířku je připisován dceři guvernéra provincie Sichuan [四川] za doby panování dynastie Qing. Zprvu se jednalo o dřevěné tácky, které měli zabránit popálení rukou při servírování čaje. Později byly opatřeny voskovou obrubou, která zajistila stabilitu misky na tácku. V dalších letech se talířek inovoval, až se ustálil na dnešní podobě.

V dnešní době je gaiwan hojně využíván v Číně a stále častěji i mezi konzumenty v západních zemích (Evropa, USA, apod.). Pokud přijdete k čínskému obchodníku s čajem, téměř vždy vám připraví čaj v keramickém gaiwanu a to právě pro jednoduchost přípravy.


SLAVNÉ ČAJE ČÍNY, © 2010 - 2018